Bệnh Tai Mũi Họng Khác

Người lớn có nên cắt amidan không?

Xin hỏi: Người lớn có nên cắt amidan không?

Người lớn có nên cắt amidan không? Người lớn cắt amidan có để lại biến chứng gì không? Đây là vấn đề mà chuyên trang nhận được rất nhiều thắc mắc trong thời gian gần...